Bayram Tatilinin 9 Gün Olması Pek de Tesadüf Değil: Peki Bu 9 Günlük Tatil, Ekonomiyi Nasıl Etkiliyor?

Bildiğimiz üzere Ramazan Bayramı tatili, aradaki günler de bağlanarak 9 güne uzatıldı. Peki sizce aylardır beklediğimiz bu tatil döneminin uzatılmasının tek sebebi bizlerin keyfini düşünmek mi? Yoksa bu karar alınırken farklı faktörler de göz önünde bulunduruluyor mudur?

Konu ekonomi olduğunda, büyük veya küçük her türlü faktör bir etki yaratma gücüne sahip olabiliyor. Tabii bu durum bayram tatili için de geçerli. Bizler için çok ufak ve belki de “anlamsız” görünen bir buçuk günlük bir tatil, ülke ekonomisi söz konusu olduğunda oldukça büyük etkiler yaratabiliyor.

Uzun tatillerin ekonomi üzerinde çok büyük etkileri var.

Tatil boyunca ekonomide iş gücünü oluşturan bireylerin vakitlerini çalışarak geçirmemesi hem ekonomik hem de sosyal boyuttan çeşitli çıktılara sebep oluyor.

Örneğin bu dönemlerde, bir yandan harcamalarda artış görülürken diğer yandansa üretimde azalış görülüyor.

9 günlük bir tatil süresinde, bazı işlerin yavaşlaması ya da mümkünse durması, işletmeler için operasyonel anlamda verimsizlik yaratabiliyor.

Diğer yandan baktığımızda, harcamaların artmasıysa ekonomik açıdan avantajlı bir durum yaratıyor.

9 günlük tatilin ekonomi üzerindeki en büyük etkisi tüketim harcamalarında artış!

Tatil süresinin uzamasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde artış görülüyor. Bu durum başta turizm ve hizmet sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerin canlanmasıyla sonuçlanıyor.

Ayrıca uzun tatil süreleri, insanların alışveriş yapma ve dışarıda zaman geçirme eğilimini arttıracağından dolayı yerel ticaret canlanacak ve yerel işletmelerin satışlarında artış görülecek.

Aslında bu durum Keynesyen ekonomi ekolüne uygun bir durum!

Keynesyen ekonomiye göre, tüketim harcamalarındaki artış, ekonomik büyümenin ana itici güçlerinden biridir.

Bu yaklaşımı benimseyen ekonomilerde genellikle ekonomik canlılık için harcamalar teşvik edilir. Örneğin 2009 dönemindeki “Alın verin ekonomiye can verin.” kampanyası da ekonomiyi canlandırmak adına yürütülmüştü.

Bu sebeple uzun bayram tatillerinde insanların tatil vb. harcamaları artacağından tüketimde bir artış görülecektir. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi tatil döneminde insanlar genellikle alışveriş yapma, seyahat etme ve eğlence için harcama yapma eğiliminde olurlar, bu da genel tüketim harcamalarını attıracağı için ekonominin hareketlenmesine sebep olur.

Uzun tatil dönemlerinde toplam talebin ve harcamanın artması da ekonominin canlanmasına sebep olur.

Uzun bayram tatilleri, turizm, konaklama, eğlence ve yerel ticaret gibi sektörlerde talepte bir artışa neden olacağından bu sektörlerde iş gücüne olan talebin de arttığı görülebilir.

Keynesyen ekonomiye göre, tüketim ve toplam talepte artışlar, işletmelerin büyümeye yönelik yatırım yapma eğilimini artırabilir. Bu sebeple, özellikle turizm sektöründe, uzun bayram tatilleri işletmelerin yatırım yapmalarına sebep olabilir.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, talepte artış yaşanacağından fiyatlarda da artış görülebilir.

Sonuç olarak, bayram tatili gibi uzun süreli tatil dönemleri genellikle ekonomik canlılığı artırır. İnsanlar tatil döneminde daha fazla harcama yapma eğiliminde olabilirler, bu da ticaretin hareketlenmesine ve dolayısıyla ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir.

Kaynak: Dergi Park, NTV

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x